Jdi na obsah Jdi na menu
 


Navrhněte citát

Součástí Labyrintu budou i vytesané citáty Jana Amose Komenského. Počet není dosud známý, i tak ale shromažďujeme návrhy pro konečný výběr. Chcete-li přidat svůj oblíbený, stačí ho zaslat na mailovou adresu: a.vanicek@razdva.cz  A třeba se na památníku i objeví.

Dosud navržené:

 1. Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.
 2. Boháči bez moudrosti co jsou jiného než vepři v blátě ležící?
 3. Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!
 4. Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest.
 5. Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?
 6. Každému člověku je jeho věk školou.
 7. Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost.
 8. Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl.
 9. Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby.
 10. Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
 11. Tělo nechť každodenní své hýbání má.
 12. Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok.
 13. Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen, nikdo to za Vás již nevykoná.
 14. Ach, kéž bych více mohl, než bych chtěl.
 15. Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.
 16. Není dobré zoufat si nad pokrokem.
 17. Když dědic pláče, v srdci se směje.
 18. Základem zdraví a štěstí je střídmost ve všem, v jídle, v pití i v jiných požitcích. To je tajemství dlouhověkosti.
 19. Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby.
 20. Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?
 21. Činný život je v pravdě životem, zahálka hrob člověka za živa.
 22. Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.
 23. Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd.
 24. Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.
 25. Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
 26. Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále a čím déle tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.
 27. Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, které mi byl svěřil Pán, dědicem činím.
 28. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!
 29. Lepší je plodníkem svým řádně zatřepati, než z povětrnou ženskou spáti.